BalkanBoard.com

Opšte diskusije, o svemu i svačemu...Balkan, Evropa, planeta i Univerzum => Oglasi i Reklame => Autor teme: Profisale - 17.12.2018 - 06:05:53 pm

Naslov: Veseli Momci. Trubački orkestar iz Novog Sada
Autor: Profisale - 17.12.2018 - 06:05:53 pm
Veseli Momci. Trubački orkestar iz Novog Sada.Kvalitetni trubači baš onakvi kave želite za vaše veselje. Visok profesionalizam, kvalitetan zvuk trube, veliko Evropsko iskustvo, izvrsni muzičari sa ogromnim muzičkim znanjem i energijom, sve su to vrline trubačkog orkestra Veseli Momci.
http://trubacinovisad.com/ (http://trubacinovisad.com/)